Pengenalan

Selamat datang ke meplay.com (“Laman”). Pemilikan dan/atau operasi laman ini adalah milik DEVCO FZ LLC semata-mata, yang didaftarkan di Creative Tower, Fujairah Emiriah Arab Bersatu (“kami”).

Jika anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat penggunaan yang berikut, yang bersama dengan dasar privasi ini akan mentadbir interaksi meplay.com dengan anda berkaitan dengan laman web ini.

SILA BACA TERMA DAN SYARAT PENGGUNAAN INI DENGAN TELITI SEBELUM MENGGUNAKAN LAMAN INI.

Akses atau penggunaan meplay.com anda menunjukkan pemahaman anda tentang persetujuan untuk terikat dengan Terma dan Syarat penggunaan ini.

Sila ambil perhatian bahawa meplay.com berhak untuk; menukar, mengubah suai, menambah atau mengalih keluar bahagian Terma dan Syarat penggunaan ini mengikut budi bicara kami. Perubahan akan berkuat kuasa apabila disiarkan di www.meplay.com tanpa notis lanjut diberikan. Sila baca Terma dan Syarat penggunaan ini dengan kerap untuk apa-apa dan semua kemas kini. MEMASUKI LAMAN INI AKAN MEMBENTUK PENERIMAAN ANDA TERHADAP TERMA DAN SYARAT INI. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU UNTUK MEMATUHI SYARAT INI, JANGAN MASUK KE LAMAN.

Pengesahan Dasar Privasi:

Semua butiran kad kredit/debit dan/atau maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi TIDAK akan disimpan, dijual, dikongsi, disewakan atau dipajakkan kepada mana-mana pihak ketiga.

Dasar Laman web, sebagai tambahan kepada "Terma & Syarat", akan sesekali ditukar atau dikemas kini untuk memenuhi keperluan dan piawaian serantau/antarabangsa. Oleh itu, pelanggan dan pengunjung laman digalakkan untuk kerap melawat bahagian ini untuk mendapatkan maklumat terkini tentang apa-apa perubahan pada laman web. Pengubahsuaian akan berkuat kuasa pada hari ia disiarkan.

Sila baca Dasar Privasi kami.

Semua produk maya adalah produk digital dan dihantar melalui e-mel ke akaun meplay.com anda dengan serta-merta selepas pembelian.

Kami hanya akan mengeluarkan kod untuk pembayaran yang telah lengkap dengan kad debit/kredit 3-D Secure. Jika kad debit/kredit yang anda gunakan untuk pembelian tanpa 3-D Secure – bayaran anda akan disemak dan kod akan dikeluarkan secara manual dalam masa satu (1) hari bekerja. Kami tidak menawarkan kod digital serta-merta untuk pembayaran yang dibuat melalui PayPal atau Bayar Waktu Terima (C.O.D).

Had Produk: Untuk mengelakkan urus niaga penipuan, had harian telah ditetapkan. Jika nilai pesanan anda lebih daripada had harian ini, kami berhak untuk menyemak nilai pesanan anda dan mengeluarkan kod secara manual dalam masa 1 hari bekerja.

Dasar Tiada Bayaran Balik untuk produk digital: Setelah pesanan berjaya dilakukan dan kod telah dikeluarkan/dihantar ke dalam akaun meplay.com anda melalui muat turun digital, TIADA BAYARAN BALIK AKAN DIBERIKAN

PIN produk yang dikeluarkan dijamin tepat seperti yang diterangkan dan dalam keadaan berfungsi. Jika kod PIN yang dihantar tidak seperti yang diterangkan - sila hubungi kami dalam masa 24 jam selepas penghantaran.

Kaedah Pembayaran, Jenis Kad yang diterima dan Mata wang:

meplay.com menerima pembayaran dalam talian menggunakan kad kredit/debit Visa dan MasterCard dalam AED, USD, SAR, EGP dan ZAR.

meplay.com menerima (Kad Debit & Kredit) Visa & Master, kad MADA dan AMEX.

Pilihan pembayaran tambahan tersedia dan boleh dilihat di bahagian pembayaran laman ini.

Akaun Pengguna

Jika anda menggunakan meplay.com, anda bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan maklumat yang anda serahkan melalui "Akaun Saya" dan kata laluan yang berkaitan, dan juga menyekat akses kepada komputer anda untuk mengelakkan pemindahan maklumat akaun anda kepada mana-mana pengguna lain. Anda bersetuju untuk menerima tanggungjawab bagi semua aktiviti yang berlaku di bawah "Akaun Saya" atau kata laluan. Kami berhak untuk menolak penyediaan perkhidmatan, menamatkan akaun dan/atau mengalih keluar atau mengedit kandungan yang dihantar oleh anda di Laman ini.

Pautan dalam meplay.com

Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan mana-mana laman yang mungkin dipautkan ke atau dari laman ini serta mana-mana papan buletin yang dikaitkan dengan kami atau laman ini. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda sahaja dan anda boleh mengaksesnya atas risiko sendiri. Melainkan dinyatakan sebaliknya, mana-mana laman web lain yang diakses daripada laman ini adalah berasingan daripada meplay.com, dan kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan URL/laman web tersebut. Di samping itu, pautan ke mana-mana laman web lain tidak membayangkan bahawa kami menyokong atau menerima apa-apa tanggungjawab ke atas kandungan atau penggunaan laman tersebut.

Apa-apa/Semua rujukan kepada laman dan/atau produk pihak ketiga, serta perkhidmatan laman tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai pengesahan dan/atau kelulusan daripada meplay.com bagi laman/produk/perkhidmatan pihak ketiga tersebut.

Hak cipta

Semua nama, tajuk, logo dan reka bentuk di meplay.com yang menjadi pengenalan produk dan jenama kami, termasuk apa-apa nama derivatif dan berkaitan, tajuk, logo dan reka bentuk, ialah tanda dagangan serta hak milik tunggal dan eksklusif DEVCO FZ LLC. Semua nama, tajuk, logo dan reka bentuk lain yang dipaparkan di meplay.com ialah hak milik pemilik masing-masing. Apa-apa penggunaan mana-mana tanda dagangan yang dipaparkan di meplay.com tanpa kebenaran bertulis yang nyata daripada pemilik tanda dagangan adalah dilarang sama sekali.

meplay.com mengandungi bahan berhak cipta, tanda dagangan dan maklumat proprietari yang lain, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, teks, gambar, grafik, imej, ilustrasi, audio, video dan keseluruhan kandungan meplay.com juga dilindungi oleh hak cipta sebagai karya kolektif dan/atau kompilasi di bawah undang-undang hak cipta UAE, konvensyen antarabangsa dan undang-undang hak cipta yang lain.

Undang-undang Pemerintah / Bidang Kuasa

Terma dan Syarat ini akan diertikan, ditafsirkan dan ditadbir oleh undang-undang yang berkuat kuasa di Emiriah Dubai, Emiriah Arab Bersatu. Tertakluk pada perenggan Timbang Tara dan Tindakan di bawah, setiap pihak dengan ini bersetuju untuk tunduk kepada bidang kuasa mahkamah Dubai dan mengetepikan sebarang bantahan berdasarkan tempat.

“Apa-apa pertikaian atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang UAE”.

Penggunaan oleh Kanak-kanak Bawah Umur

Laman ini tidak dimaksudkan untuk atau ditujukan kepada kanak-kanak bawah umur (biasanya mereka yang berumur di bawah 18 tahun, bergantung pada tempat tinggal anda) atas sebab kami tidak dapat melarang kanak-kanak di bawah umur daripada mengakses, melihat, melayari, melawat atau membeli di laman, kami perlu bergantung pada ibu bapa, penjaga dan mereka yang bertanggungjawab untuk mengawasi kanak-kanak di bawah umur untuk memutuskan bahan yang sesuai untuk dilihat dan/atau dibeli oleh kanak-kanak di bawah umur.

Dengan mendaftar dengan laman web ini, membeli produk daripada meplay.com atau memberikan apa-apa maklumat di laman web ini, anda menunjukkan bahawa anda dibenarkan secara sah untuk membuat kontrak yang mengikat (berumur 18 tahun ke atas dalam kebanyakan bidang kuasa) atau, jika anda di bawah umur dibenarkan yang sah, anda mempunyai keizinan yang nyata daripada ibu bapa dan/atau penjaga anda dan bahawa apa-apa maklumat yang anda berikan kepada kami bukannya tidak tepat, tipuan atau mengelirukan.

Kami menghendaki semua pembelian dibuat sama ada (i) oleh individu yang bukan bawah umur dan yang boleh memasuki kontrak yang mengikat secara sah (biasanya orang yang berumur 18 tahun ke atas, bergantung pada tempat tinggal anda), atau (ii) oleh kanak-kanak bawah umur dengan keizinan ibu bapa atau penjaga untuk membeli item di laman.

Penamatan Penggunaan

Kami boleh menamatkan akses anda dan/atau menggantung hak anda untuk mengakses tapak, tanpa notis, bagi sebarang kelakuan yang dianggap melanggar mana-mana/semua peraturan terpakai yang ditetapkan dalam Terma dan Syarat ini atau dipercayai berbahaya terhadap kepentingan pengguna lain, rakan sekutu atau syarikat itu sendiri. Selain itu, meplay.com berhak untuk menolak pesanan daripada mana-mana pelanggan mengikut budi bicara kami sendiri.

Harga dan Ketersediaan Produk

Harga dan ketersediaan produk di laman adalah tertakluk pada perubahan tanpa notis awal. Ralat akan dibetulkan sebaik sahaja dijumpai. meplay.com mengandungi banyak produk, dan sentiasa berkemungkinan bahawa, walaupun usaha sebaik mungkin telah dilakukan, sesetengah produk yang disenaraikan di laman mungkin silap ditentukan harganya. Kami akan berusaha untuk mengesahkan harga sebagai sebahagian daripada prosedur ketekunan wajar kami. Sekiranya harga produk lebih rendah daripada harga yang dinyatakan, kami komited untuk memberikan jumlah/caj yang lebih rendah ketika membuat penghantaran kepada pengguna.

Sekiranya harga produk yang betul adalah lebih tinggi daripada harga yang dinyatakan di laman kami, meplay.com berhak sama ada a) menghubungi anda untuk mendapatkan arahan sebelum menghantar produk atau b) menolak pesanan anda dan memberitahu anda tentang penolakan tersebut.

meplay.com tidak berkewajipan untuk memberikan produk kepada pengguna pada harga yang salah sama ada lebih tinggi atau lebih rendah, walaupun selepas fakta Pengesahan Pesanan dan/atau Pengesahan Penghantaran, jika ralat harga jelas serta tidak dapat disangkal dan telah diakui oleh anda secara munasabah sebagai ralat harga.

Pengguna boleh meletakkan produk ke dalam troli beli-belah dan menghantar pesanan untuk diproses, namun pesanan anda mungkin akan dibatalkan kemudiannya kerana ketiadaan produk tersebut. Produk boleh terjual dengan cepat dan melainkan proses telah lengkap sepenuhnya sehingga pembayaran, pengesahan tidak dijamin. Anda bersetuju bahawa kami boleh membatalkan pesanan anda walaupun selepas anda menerima Pengesahan Pesanan tanpa dikenakan penalti.

Digital

Semua produk maya adalah produk digital dan dihantar melalui e-mel/akaun meplay.com dengan serta-merta selepas pembelian berjaya.

meplay.com hanya akan mengeluarkan kod untuk pembayaran yang telah lengkap melalui kad debit/kredit 3-D Secure. Jika kad debit/kredit yang anda gunakan untuk pembelian tanpa 3-D Secure – kami berhak untuk menyemak kaedah bayaran anda dan mengeluarkan kod secara manual dalam masa satu (1) hari bekerja. meplay.com tidak menawarkan penghantaran kod digital serta-merta untuk pembayaran yang dibuat melalui urus niaga PayPal atau Bayar Waktu Terima.

Had Produk: Untuk mengelakkan urus niaga penipuan, had harian telah ditetapkan. Jika nilai pesanan anda melebihi had harian ini, meplay.com akan menyemak pembayaran anda dan mengeluarkan kod secara manual dalam masa satu (1) hari bekerja.

Terdapat Dasar Tiada Bayaran Balik yang ketat untuk produk digital: Setelah pesanan anda berjaya dilengkapkan dan kod telah dikeluarkan/dihantar ke dalam akaun meplay.com/ke alamat e-mel anda, tiada bayaran balik akan diberikan.

PIN produk yang dikeluarkan dijamin tepat seperti yang diterangkan dan dalam keadaan berfungsi. Jika kod PIN yang dihantar tidak seperti yang diterangkan - sila hubungi meplay.com dalam masa 24 jam selepas penghantaran.

Dasar Bayaran balik

DEVCO FZ LLC berurusan dengan produk digital dan fizikal

Produk Digital: Barangan digital ialah produk yang tidak boleh dibayar balik, tidak boleh diganti dan tidak boleh ditukar.

Jika anda berubah fikiran tentang pembelian dan belum memuat turun Kunci produk, ini tetap akan dianggap sebagai PIN aktif, bermaksud produk TIDAK akan dibayar balik atau ditukar. Sila pastikan sebelum membuat pembelian yang anda telah memilih produk rantau/negara yang betul.  

Jika anda menghadapi masalah untuk menebus PIN ke dalam akaun anda, kami masih bertanggungjawab untuk membantu. Sila hantar e-mel kepada customerservice@meplay.com dengan bukti pembelian, syot layar ralat dan meplay.com akan menangani aduan/pertanyaan anda.  

Produk Fizikal: Produk Fizikal termasuk produk permainan video, konsol dan aksesori boleh dibayar balik, diganti dan ditukar jika berkenaan.

Pesanan produk fizikal boleh dibatalkan dan dibayar balik jika belum dihantar

Selepas menghantar barangan fizikal, kos penghantaran akan dikenakan kepada anda.

Jika produk yang silap/rosak diterima, bayaran balik/penukaran boleh digunakan.

Bayaran balik akan diproses hanya melalui kaedah pembayaran yang asal

Dasar Bayaran balik/Pemulangan/Pembatalan/Penukaran:

Produk Digital: Barangan digital tidak boleh dibayar balik, tidak boleh diganti dan tidak boleh ditukar.

Produk Fizikal: Produk Fizikal termasuk produk permainan video, konsol dan aksesori boleh dibayar balik, diganti dan ditukar jika berkenaan.

(Pejabat Kawalan Aset Asing) negara sekatan

DEVCO FZ LLC, TIDAK menyediakan apa-apa perkhidmatan atau produk kepada mana-mana negara yang disekat oleh OFAC (Pejabat Kawalan Aset Asing) mengikut undang-undang UAE”.

Waranti

Konsol (Perkakasan), Permainan (Perisian), aksesori dan kad langganan tidak mempunyai apa-apa waranti. Walau bagaimanapun, sesetengah Aksesori & Konsol (Perkakasan) mempunyai syarat waranti yang berbeza bergantung pada pengilang dan hanya terpakai jika dinyatakan pada halaman produk.

Sila ambil perhatian: Perlindungan waranti hanya diberikan di UAE dan tertakluk pada ketersediaan produk sekiranya penggantian perlu dilakukan.

Keperluan Sistem

Pastikan anda menyemak keperluan sistem anda sebelum membuat pembelian. Pastikan anda membeli PIN rantau/negara/kedai yang betul.

Untuk kunci permainan PC, sila semak spesifikasi perkakasan minimum yang diperlukan.

Force Majeure

meplay.com tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kelewatan/kegagalan dalam prestasi yang disebabkan oleh atau akibat daripada bencana alam, kebakaran, banjir, kemalangan, rusuhan, peperangan, campur tangan kerajaan, embargo, mogok, kesukaran tenaga buruh, kegagalan peralatan, atau apa-apa punca lain di luar kawalan meplay.com. Kuantiti tertakluk pada ketersediaan. Sekiranya berlaku kekurangan, meplay.com akan memperuntukkan jualan dan penghantaran mengikut budi bicara mutlaknya.

Berurusan dengan Pihak Ketiga

Anda mengakui dan bersetuju bahawa penghubungan atau urusan perniagaan anda dengan mana-mana pihak ketiga, termasuk tanpa had mana-mana pedagang atau pengiklan, ditemukan di atau melalui meplay.com, termasuk tanpa had pembayaran dan penghantaran barangan dan perkhidmatan yang berkaitan, serta semua terma, syarat, representasi dan waranti lain yang berkaitan dengan urusan tersebut, adalah semata-mata antara anda dan pihak ketiga yang disebutkan. meplay.com tidak bertanggungjawab atas apa-apa caj yang ditanggung oleh anda atau mana-mana pengguna akaun anda apabila membeli dan/atau berurus niaga dengan cara ini. Selain itu, tanggungjawab untuk memastikan pematuhan kepada semua undang-undang yang terpakai berkaitan dengan mana-mana urus niaga sedemikian akan menjadi milik anda semata-mata. Anda bersetuju bahawa meplay.com tidak akan bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan dalam apa juga cara atas apa-apa/semua kerugian atau kerosakan dalam apa juga bentuk yang ditanggung kerana/atau berkaitan dengan, apa-apa urusan atau urus niaga sedemikian.

Lamn web meplay.com ini diuruskan oleh: DEVCO FZ LLC, P.O. Box: 4422, Dubai - UAE.

 

 

 

 

WA button